Vår webbplatsadress är: https://karinformargront.se.

GPDR – General Data Protection Regulation ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är till för att stärka skyddet vid behandling av personuppgifter. I samband med detta vill vi på Plåt & Utemiljö i Skåne AB informera om hur vi hanterar GDPR.

Så här samlar vi på Karin formar Grönt in och använder data:

Personuppgifter lagras för att kunna upprätthålla affärsrelationer, informera, offerera och hantera orders. Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss, till exempel vid förfrågningar eller vid order. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör informationen tillgänglig för en tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer.

Lagring

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och då det är av intresse för båda parter. Om kunder avregistrerar sig upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Kunders val och rättigheter

Du som kund har rätt att begära avregistrering, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register.

Om du har en fråga angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss via mail till karin@karinformargront.se.